Project 2013

Solidariteitsmaaltijd 2013 en Actie Samen Verder

Wanneer: vrijdag 22 maart 2013
Waar: Pleincollege – Nuenen

De opbrengst is 1076 €.

De Werkgroepen MOV en ZWO hebben als project voor 2013 gekozen voor een project in de buurt van Bujumbura, de hoofdstad van Burundi (Centraal Afrika). Burundi is één van de armste landen ter wereld. Maar liefst 90% van de bevolking is afhankelijk van zelfvoorzienings-landbouw om te kunnen overleven. Vanaf 1962, toen Burundi zich onafhankelijk van België maakte, kende het land veelvuldige politieke wisselingen, waarbij dikwijls sprake was van burgeroorlogen. De meest recente periode van burgeroorlogen duurde van 1993 tot 2005. De oorlog bracht hongersnood, ziekte en armoede en maakte talloze slachtoffers.  De wederopbouw van de economische sectoren van Burundi is een voorwaarde voor duurzame vrede en ontwikkeling. Het vredesproces en de wederopbouw zijn sinds 2005 in volle gang, daarbij geholpen door de internationale gemeenschap, waaronder Nederland.

De Burundees-Nederlandse stichting  IZERE (Izere betekent Hoop in de Burundese taal) zet zich al 15 jaar in voor die wederopbouw in de vorm van landbouwcoöperaties in verschillende regio’s, het behandelen van patiënten met ernstige misvormingen samen met de Stichting Interplast, en het opzetten van MKB’s in Burundi met inzet van het Nederlandse bedrijfsleven.

IZERE heeft de Stichting Samen Verder gevraagd om in 2013 het opzetten van een landbouwcoöperatie in de buurt van de Hoofdstad Bujumbura mede te financieren (bouwmaterialen en capaciteitsopbouw) en zo bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking.
Het doel van de landbouwcoöperaties is het vergroten van de zelfredzaamheid en van het besteedbare inkomen van de lokale boerenbevolking via een aantal mechanismen zoals:
– De verkoop van landbouwproducten, bijvoorbeeld koffie, rijst, cassave en bananen, via de coöperatie levert de leden meer inkomsten op dan wanneer zij die individueel en lokaal verkopen.
– Via de coöperatie kunnen veel levensmiddelen maar ook kunstmest, zaden, bouwmaterialen en schoolboeken relatief goedkoop worden aangeboden.
– De bewoners in de omgeving van de coöperatie worden aangemoedigd zich te verenigen in verschillende belangengroepen en deel uit te maken van de coöperatie. Hierdoor ontstaan bedrijvigheid en werkgelegenheid in de omgeving van de coöperatie.
– De coöperatie faciliteert capaciteitsopbouw via opleiding en trainingen.
– Het verstrekken van kleine kredieten aan de lokale bevolking.

Metselen

Voorbeeld coöperatiegebouw

Timmeren

Verbouwen

Lezen/schrijven

Computeren

De stichting IZERE is gevestigd in Almere. De Nuenense contactpersoon is Frank Berding die als PUM-expert al meerdere keren Burundi heeft bezocht en daar veel contacten heeft.

De actie Samen Verder in Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft in de week van 4 – 9 maart huis aan huis gecollecteerd voor dit project. De Solidariteitsmaaltijd op 22 maart stond volledig in het teken van Burundi en dit project. 150 Mensen, jong en oud, kwamen bij de solidariteitsmaaltijd Burundees eten, veel informatie over Burundi bekijken en beluisteren, leuke producten kopen en genoten van Burundese muziek en dans.
▲ naar boven