Project 2014 nieuws

Augustus 2014 Betaling 1e jaar vrouwenonderwijs
Vrijdag 15 augustus 2014 heeft de Stichting Nuenen-Guatemala € 9000,- (€ 6000 van de actie Samen Verder, ruim € 1800 als opbrengst van de solidariteitsmaaltijd én aangevuld vanuit andere activiteiten) overgemaakt naar de stichting, die het vrouwenonderwijs in Tucurú en omgeving verzorgt. Zij hadden (een deel van) dit bedrag voorgeschoten, zodat het 1e jaar onderwijs dit jaar al draait, maar hadden nu moeite om de salarissen te betalen, dus dit geld komt als geroepen.
Ans de Rooij
Penningmeester stichting Nuenen-Guatemala.


April 2014 Verslag solidariteitsmaaltijd Guatemala in De Nuenense Krant