Project 2014

Solidariteitsmaaltijd 2014

Wanneer: vrijdag 11 april 2014
Waar: Pleincollege – Nuenen

Foto’s project
Foto’s maaltijd (Anneriet Driessen)
Nieuws
Recept

De solidariteitsmaaltijd zal op 11 april 2014 in het teken staan van Guatemala. Dat betekent,  dat we weer met veel gezelligheid en voor een heel goed doel eten met maximaal 160 mensen in het Pleincollege, Nuenen. We krijgen Guatamalteeks eten, muziek en optredens en er kan van alles gekocht worden ook voor het goede doel. Het project wordt middels een powerpoint-presentatie gepresenteerd.

Wij hebben dit jaar gekozen voor een onderwijsproject aan Maya-vrouwen in Guatemala. Het project is aangedragen door de Stichting Nuenen-Guatemala, die is opgericht na het bezoek van een Nuenense delegatie aan Guatemala. Zie: www.nuenen-guatemala.nl

Grote armoede
Tucurú is een gemeente in Guatemala, gelegen in de Vallei van de rivier de Polochíc in het departement Alta Verapaz. Tucurú telt ongeveer 30.000 inwoners, voornamelijk Maya’s. De meerderheid woont in de bergen, in één van de ongeveer zestig gemeenschappen die samen de gemeente Tucurú vormen. De Vallei van de Polochíc is niet alleen een prachtig natuurgebied, het is ook een van de armste regio’s in Guatemala. Ruim 75% van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens.

Onderwijs aan Maya-vrouwen
De meeste vrouwen zijn nooit in staat geweest enige vorm van onderwijs te volgen. Scholing en vorming, beginnend met alfabetisering, is voor de vrouwen van Tucurú een eerste vereiste om een actieve rol te spelen in de gemeenschappen.

Onderwijs biedt mogelijkheden voor ontwikkeling op langere termijn. Voor de vrouwen zelf, maar ook voor de gemeenschap in zijn geheel. Het heeft bovendien een positieve invloed op de opvoeding van hun kinderen.
Een schooldiploma en (beroeps)opleiding geeft vrouwen zelfvertrouwen. Het biedt meer kansen op betaald werk en dus inkomen voor vrouwen en hun gezinnen.

Met uw financiële steun levert u een bijdrage aan de basisschoolopleiding voor 15 vrouwen. Daarnaast worden 43 vrouwen in staat gesteld om voortgezet onderwijs te volgen.
▲ naar boven