Project 2015

Solidariteitsmaaltijd Nuenen 2015

► Aankondiging
► Flyer
► Foto’s van de maaltijd

De solidariteitsmaaltijd betekent gezellig samen eten voor een goed doel. De maaltijd wordt gehouden in het Plein college in Nuenen, er kunnen maximaal 160 mensen aan deelnemen.
Er wordt gekookt volgens recepten uit het projectland. Er is live muziek, informatie, en er kan van alles gekocht worden voor het goede doel.
Het project wordt middels een powerpoint presentatie gepresenteerd. Door met vele vrijwilligers te werken worden er zo weinig mogelijk kosten gemaakt.
De netto opbrengst is voor een kleinschalig project in een ontwikkelingsland.

Solidariteitsmaaltijd 2015 in het teken van Kenia

Vrijdagavond 27 maart was er weer de Solidariteitsmaaltijd in het Pleincollege. Een jaarlijks feestelijk evenement georganiseerd door ZWO en MOV van de Nuenense kerken. De hele aula was in Keniaanse sferen. Centraal stond het project van Tom Hendriks en Elizabeth Ndiaga ter ondersteuning van ► talenten in Moi’s Bridge in Kenia. Elizabeth, oorspronkelijk afkomstig uit deze streek, had de regie in de keuken waar een voortreffelijk Keniaanse maaltijd werd klaargemaakt. De swingende djembé muziek van de ► African Lembo groep maakte de sfeer compleet. De 170 (!) aanwezigen waren zichtbaar geïnspireerd, een deelneemster uit Kenia beklom het podium en begon een authentieke jubelzang en dans.

“Hier eet u dus voor” aldus Tom. De maaltijd heeft 1.700 euro opgeleverd. De helft van de Samen Verder collecte komt daar nog bovenop.
Een mooie opbrengst voor een mooie bestemming.

Ook dit jaar is weer de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd in Nuenen georganiseerd door de ontwikkelingshulpgroepen (► ZWO en ► MOV) van de protestantse en katholieke kerken. Samen met de regionale stichting Samen Verder in Eindhoven hebben zij gekozen voor het Kenia project van de Talent Foundation (zie: ► Talent Foundation), een stichting met veel Nuenense betrokkenheid. Door de steun van de Talent Foundation krijgen talentvolle jongeren uit arme gezinnen een kans om hun talent te verwezenlijken en een stap vooruit te zetten in het leven.

Met het geld van de Solidariteitsmaaltijd en een flink deel van de huis aan huis actie van Samen Verder hopen we 6 jongeren uit Moi’s Bridge in Kenia te ondersteunen.

Project Talent Foundation in Kenia

Jonge kansarme talenten in Moi’s Bridge, Kenia
Veel kansloze jongeren in Moi’s Bridge Kenia komen uit grote zeer arme gezinnen. Vaak kunnen maar 1 of 2 kinderen van zo’n gezin naar de middelbare school, omdat er geen geld is. Na de middelbare school is er voor de meesten, ondanks zeer goede resultaten, geen mogelijkheid om hun talent te ontwikkelen: een ambacht op te starten of verder te studeren. Hun talent verpietert soms jarenlang thuis, waarbij ze inkomen genereren door landarbeid, rotsblokken hakken of oppassen op kinderen van andere gezinnen, zonder uitzicht op verbetering. Ze komen in een negatieve spiraal, want daarmee is er ook een slechte uitgangspositie voor de kinderen die ze zullen krijgen.
Door de steun van de talent foundation krijgen talentvolle jongeren wel een kans om hun talent te verwezenlijken en een stap vooruit te zetten in het leven. De negatieve spiraal wordt daarmee doorbroken, door de kans op goed werk en inkomen en meer kansen voor hun eigen toekomstige kinderen om beter opgeleid te worden. De ondersteunde talenten hebben een voorbeeldfunctie in de gemeenschap en zijn samen ook een steun en inspiratiebron voor toekomstige talenten.

De Talent foundation
De Stichting Talent Foundation is een CBF en ANBI erkende goede doelen stichting met als doel “individuele kansarme jonge mensen in ontwikkelingslanden te helpen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen”. De Stichting ondersteunt hiertoe “talenten” in 5 landen (Argentinië, Indonesië, Kenia, Nepal en Thailand). De ondersteuning bestaat uit financiële hulp voor aanschaf van hulpmiddelen en opleidingskosten direct verbonden aan de ontwikkeling van het talent. De talenten worden geselecteerd en begeleid door een lokale landencommissie.

  De lokale landencommissie in Moi’s Bridge van links naar rechts:
Isaac Metto:  Veehandelaar, die door de hele omgeving vee inkoopt en verkoopt
Salina Saina: Traditionele vroedvrouw
Rick Ndiaga:  Boer en vertrouwenspersoon in Moi’s Bridge
Daniel Kelly:  Producer van muziek met eigen studio en internet café, Hij zorgt
voor communicatie met Nederland, beeldmateriaal en evaluatie van talenten.

Het project
Dit jaar zal de opbrengst van de solidariteitsmaaltijd en een belangrijk deel van de Samen Verder collecte gebruikt worden voor de steun aan jonge kansarme talenten in Moi’s Bridge, Kenia via de Talent Foundation. Het geld zal gebruikt worden om 6 jonge kansarme Keniaanse talenten tussen de 15 en 25 jaar te steunen om hun talent te ontwikkelen en hun droom waar te maken. Zij zullen financieel ondersteund worden in hun opleidingskosten en lokaal ondersteund worden door de landencommissie Kenia. Dit brengt henzelf en hun families een betere toekomst en heeft tegelijkertijd een enorme uitstraling naar hun omgeving.


De onderstaande talenten worden voor hun laatste opleidingsjaar gesteund:

Winnie Jepkemboi Singoei:
Opleiding accountancy Eldoret, Kenia
Andrew Kibet Muzee: universitaire studie verpleegkunde,
primary health en management op
Baraton University of East Africa, Eldoret, Kenia
Esther Nyambura: opleiding tot verpleegkundige en
verloskundige op Nzoia college of nursing in Kitale, Kenia

 


Drie nieuwe talenten zijn geselecteerd voor dit project door de landencommissie Kenia.

Hosea Kibet gaat de Universitaire
leraren opleiding op het Egerton university
in Nakuru volgen.
Cornelius Kipkosgei Rotich gaat HBO verpleegkunde studeren. Careen Wambani is kleermaakster en wordt gesteund om haar eigen naaiatelier te kunnen opstarten.

Meer informatie vind u op ►Talent Foundation.

Kom naar de solidariteitsmaaltijd en Steun Samen Verder dan maakt u het mogelijk dat talentvolle kansarme jongeren in Kenia hun droom verwezenlijken en het verschil voor hun hele omgeving kunnen maken