Project 2016

Verpleeghuishulp aan ouderen die nu op een garagevloer slapen

►Flyer    ►Poster
►Foto’s project
►Foto’s maaltijd (Anneriet Driessen)
►Foto’s maaltijd (Petra van Laarhoven)
►Verslagen en foto’s project 2016 van juli en november 2016 

SOLIDARITEITSMAALTIJD VAN 18-3-2016 HEEL GEZELLIG, LEKKER EN EEN FLINKE OPBRENGST.

De 21e solidariteitsmaaltijd van afgelopen vrijdag 18 maart, waarvan de opbrengst bestemd is voor de bouw van een opvanghuis voor hulpbehoevende ouderen in Huntington, een arm deel van Zuid-Afrika, verliep uitstekend, zowel de voorbereidingen als de maaltijd met alle gasten.

Er waren ruim 160 mensen en het was een mooie, zeer gezellige avond met lekker eten. Veel gezellige (er werd volop meegezongen met Sarie Marijs e.d.) muziek van Sakkerdju, die dit kosteloos voor ons deden.
Een zeer duidelijke projectpresentatie met film, gaven goed de noodzaak van dit project aan. “Een mooi project!”, hoorde ik meerdere malen.

De verloting van de Afrikaanse stoel ging, dank zij de uitstekende kwaliteiten van ‘de veilingmeester’, erg leuk en vlot.
Er waren veel complimenten voor de mooi uitziende tafels, er was voldoende en lekker eten voor iedereen (alles was na een 2e keer opscheppen op) en de koks werkten met een uitstekende timing.
Het restaurant was precies op tijd klaar voordat de eerste gasten om 17.15(!!) al binnen kwamen.

Fijn, dat we weer zoveel extra vrijwilligers hadden, die kortere of lange tijd meehielpen. Ook veel dank aan alle sponsoren.
Kortom het was weer een feestje voor een zeer goed doel.

De opbrengst van deze avond is ruim € 1760,-, inclusief de stoelverloting.
De totale opbrengst inclusief € 6000,- van Samen Verder is dus bijna € 8000,- !

Namens de ZO en MOV (kerkelijke werkgroepen voor ontwikkelingshulp)),
Ans de Rooij


De Solidariteitsmaaltijd van de werkgroepen MOV (Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en de actie Samen Verder van de gezamenlijke kerken, staan weer voor de deur. Beide acties zijn erop gericht om in de tijd rond Pasen geld in te zamelen voor een klein herkenbaar project dat vanuit Nuenen wordt georganiseerd.
Dit jaar is gekozen voor het project van de Nuenense Rinske Stege die in Zuid-Afrika werkt. Met ondersteuning van de Stichting Tshwaranang en de Savanna Trust stuurt Rinske een project aan voor hulpbehoevende ouderen. Zij willen deze ouderen zonder zorgende familie helpen door een onderkomen te bouwen waarin men waardig de laatste jaren van het leven kan doorbrengen.

Aan hun lot overgelaten
In het dorpje Huntington, Zuid-Afrika, geeft Nyiko Mokoena, samen met twaalf vrijwilligers, leiding aan een project voor zieke en hulpbehoevende ouderen. De werkeloosheid is in dit gebied tot wel 84% opgelopen. Daarom zijn veel mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar vertrokken naar de grote steden.
Bovendien is HIV/Aids ook nog steeds een groot probleem met veel sterfte in diezelfde leeftijdsgroep. Daardoor bestaat de bevolking voor een groot deel uit jonge kinderen en veel ouderen. De ouderen zijn dan ook aan hun lot overgelaten.

Een goed onderkomen 
In het project zitten momenteel twintig ouderen die continue zorg nodig hebben van Nyiko en de vrijwilligers. De ouderen verblijven nu in een klein en ongeschikt huisje zonder stromend water, waar ze zelfs in de garage slapen i.v.m. ruimtegebrek. Ook doen Nyiko en zijn team nog eens ca. veertig huisbezoeken.
Vanuit deze onwaardige situatie is het plan opgevat om een fatsoenlijk onderkomen voor hen te bouwen, inclusief een ‘borehole’ (= boorgat met pomp) voor stromend water en aanleg electra. De meeste ouderen, die in het project verblijven, hebben een hart- of herseninfarct gehad of kunnen, door het harde werken op het land, niet meer goed bewegen en sommigen hebben last van Alzheimer. Hulp is hier heel hard nodig.
Zie: www.tshwaranang.nl

Acties
De Solidariteitsmaaltijd 2016 staat volledig in het teken van dit project.
We hopen, dat weer veel mensen, jong en oud, bij de Solidariteitsmaaltijd komen eten, veel informatie al kijkend en luisterend meekrijgen, leuke producten kopen en naar Zuid-Afrikaanse muziek komen luisteren.
Wij zien graag alle 160 aanwezige stoelen bezet!

De Solidariteitsmaaltijd 2016.

Samen Verder zal in de week van 29 maart tot 2 april 2016 in Nuenen, Gerwen en Nederwetten huis aan huis collecteren voor dit project.