Project 2018

Een mooie avond met de Solidariteitsmaaltijd 2018
Opbrengst Samen Verder Nuenen collecte: GEWELDIG
Foto’s maaltijd

Vrijdag 23 maart 2018
Aanvang: 18.00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum De Regenboog
Sportlaan 5
Nuenen
Kosten deelname: € 7,00 per persoon
(extra donaties zijn welkom)
De opbrengst van de solidariteitsmaaltijd van vorig jaar was €1600,45 .
Daarnaast kreeg het project €5500,- van Samen Verder.
Met optreden van Gabriel Aguilera!

Over Gabriel Aguilera
Muziek luisteren 

De solidariteitsmaaltijd
De solidariteitsmaaltijd betekent gezellig samen eten voor een goed doel. Het goede doel is altijd een project dat vanuit Nuenen wordt gecoördineerd. Er wordt gekookt volgens recepten uit het project-land. Er is live muziek, informatie en er kan iets gekocht worden voor het goede doel. Tijdens de avond is er een korte presentatie met foto’s en film over het project. Door met veel vrijwilligers te werken, worden er zo weinig mogelijk kosten gemaakt. De gehele netto opbrengst is voor een kleinschalig project in een ontwikkelingsland.


Solidariteitsmaaltijd voor jongerenproject in Tucurú, Guatemala
Dit jaar hebben we gekozen voor steun aan een landbouwproject voor jongeren in Guatemala. Met dit project wil de Stichting Nuenen-Guatemala deze jongeren een toekomstperspectief bieden.
In september bracht een delegatie van de Stichting Nuenen-Guatemala een bezoek aan Tucurú. Tijdens contacten met jongeren bleek duidelijk hoe sterk de behoefte is aan vorming en opleiding op het gebied van duurzame landbouw.


JONGE ONDERNEMERS: BOUWERS VAN HOOP
Diversiteit en voedselzekerheid vanuit de kracht van de Maya-cultuur.
De regio Tucurú is één van de armste regio’s van Guatemala. De meerderheid van de ongeveer 30.000 inwoners bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De meesten hebben geen toegang tot (vervolg)onderwijs, gezondheidszorg en werk. Veel jongens sluiten zich aan bij het leger, de politie of bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Of zij raken betrokken bij drugshandel. Ook vertrekken jongeren naar het buitenland, met name naar de Verenigde Staten, in de hoop daar werk te vinden. De tocht naar de VS is een hachelijke onderneming. Als ze het al halen, wacht hen daar een heel onzekere toekomst.

Een nieuwe toekomst voor 50 jongens en meisjes.
Het landbouwproject komt ten goede aan 50 jongens en meisjes uit vijf gemeenschappen in de regio Tucurú. Het project biedt hen perspectief op een betere toekomst, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

De jongeren leren hoe ze koffie, cacao, groenten en kruiden moeten verbouwen en hoe ze uit verschillende planten shampoo en zeep kunnen maken. Ook houden ze kippen en kalkoenen en leggen visvijvers aan.
Ze leren dat het mogelijk is om een andere, inclusieve en solidaire economie op te bouwen waarin iedereen naar vermogen bijdraagt.

Ook krijgen de jongeren training in duurzame landbouwtechnieken waarbij de Mayacultuur een belangrijke rol speelt: zoals rituelen rond landbouwcycli  (vieringen, offers, gebeden). Op die manier leren zij de waarde van hun cultuur kennen en waarderen.

Daarnaast leren ze een organisatie opzetten, leidinggeven en samenwerken.

Zie: www.nuenen-guatemala.nl

▲ naar boven