ZWO

 Protestante Gemeente Nuenen

ZWO werkgroep ontwikkelingssamenwerking
De werkgroep ZWO is een werkgroep binnen de Diaconie van de Protestante Gemeente Nuenen (PGN). Het beleid maakt daardoor deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie. Voluit staat ZWO voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zending bestaat meestal uit het steunen van lokale kerken. ZWO stimuleert zowel binnen als buiten de PGN duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt door het ondersteunen van Kerk-in-Actie projecten in de hele wereld en het vergroten van de betrokkenheid bij deze projecten. Maar ook steunen we kleinere projecten die gecoördineerd worden vanaf Nuenen.

De ZWO werkt samen met de MOV werkgroep van de Nuenense parochie, met name bij de Solidariteitsmaaltijd maar ook bij de Wereldmarkt elke drie jaar in het Park van Nuenen: mis ‘m niet!

Meer actuele informatie is op de ZWO pagina van de PGN.
Contactpersoon: Walter Tibboel, telefoon 283 6994
▲ naar boven